Soveltava taide

Taidelähtöistä osaamista ja menetelmiä hyödynnetään yhä enemmän eri toimialoilla ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Taidelähtöisten menetelmien ja osaamisen keinoin voidaan esimerkiksi kehittää työelämää, edistää hyvinvointia ja terveyttä ja kiihdyttää innovaatiotoimintaa.

Yhä tiiviimpi yhteistyö taiteen, kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän välillä vaatii luovuutta kaikilta yhteistyön osapuolilta: kykyä katsoa ympärilleen ja reagoida toimintaympäristön haasteisiin. Tarjoamme tässä osiossa tietoa soveltavan taiteen keskeisistä toimijoista ja julkaisuista. 

 

Faba ry Finnish Art and Business Association
Yhdistyksen tavoitteena on edistää arts & business -alan yleisiä toimintaedellytyksiä, alalla toimivien jäsenten yhteistoimintaa sekä osaamista ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja.

Sovellataidetta.fi
Sovellataidetta.fi -sivusto on taidelähtöisten palvelujen toteuttajien ja tilaajien yhteinen kohtauspaikka. Voit esitellä tarjoamiasi taidelähtöisiä palveluita, etsiä tietoa tai palveluntarjoajaa soveltavan taiteen alalta.

TERVEYS- JA HYVINVOINTI

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma (2010-2014)
Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän toimintaohjelman tavoitteena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimintaohjelmassa on mukana useita julkisen sektorin yhteisöjä.

TYÖELÄMÄN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TheatreWorks
Theatreworks tarjoaa yrityksille ja organisaatioille teatterilähtöisiä palveluja mm. johtajuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. 

Forumteatteri Forte
Forumteatteri Forte käsittelee työelämän muutos- ja ongelmatilanteita teatterin keinoin. Forumteatteri Forten ammattinäyttelijät järjestävät teatterityöpajoja erilaisissa organisaatioissa, kuten sairaaloissa, kouluissa, virastoissa ja teollisuusalan yrityksissä.

TAIKA-hanke
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2008-2011 on kehitetty taidelähtöisten menetelmien käyttöön ottamisen mallinnusta. Hankkeen toisessa vaiheessa näitä menetelmiä viedään entistä laajemmin työelämään.

Stella Polaris
Improvisaatioteatteri Stella Polaris on kehittänyt improvisaatioon pohjautuvan vuorovaikutuskoulutuksen. Stella Polariksen näyttelijät ja muusikot ovat kouluttaneet sadoissa yrityksissä, yhteisöissä ja oppilaitoksissa jo lähes 20 vuoden ajan.

Arvokas työelämä
Arvokas työelämä on taiteen, kulttuurin, liikunnan ja työelämätoimijoiden yhteinen kohtaamis-, oppimis- ja kehittymisareena. Prosessin aikana esitellään ja kokeillaan eri taidemuotojen soveltavaa työelämäkäyttöä, annetaan työkaluja ja tilaa työelämäteoille sekä omalle oppimiselle ja törmäytetään palvelujen tuottajat ja niitä hyödyntävät organisaatiot.

TAIKA-hanke, 2013: TAITEESTA TOISEEN. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia (pdf)

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013: Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts (pdf)

TILLT Europe, 2013: Artistic interventions in organizations: Finding evidence of values-added (pdf)

TAIKA-hanke, 2012:
Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin (pdf)

TILLT Europe, 2011:
Managing artistic interventions in organisations: a comparative study of programmes in Europe (pdf)

Luova Suomi, Cupore 2009:
Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa (pdf)

Produforum 2009:
”Arts & Business” Creative alliances - a Collection of cases in the North (pdf)